Hamile Anne
 
 
 
 
Son Dakika

Doktorunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Doktorunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Sağlığınız konusunda bu kadar büyük bir öneme sahip, ve çoğu zaman annenizle, babanızla hatta eşinizle bile paylaşamadığınız sırlarınıza ortak olan jinekoloğunuzu seçerken özen göstermelisiniz.

14 Ocak 2013 Pazartesi 21:39
Yazdır

Jinekoloğunuz sağlığınız ile ilgili en önemli ortağınızdır. Günümüzde jinekologların misyonu sadece kadının üreme sistemi ve cinsel sağlığını kontrol etmek ve olası problemleri gidermekle sınırlı değildir. Temel görevleri bu olmakla birlikte jinekoloğunuz sizin diğer sistemlerinizi ilgilendiren olası poblemlerinizi saptayan ve gerekli yönlendirmeleri yapan genel sağlığınızdan birinci derecede sorumlu sağlık profesyonelidir. Bu nedenle modern bir jinekolog kendi uzmanlık alanı dışıda kalan konularından uzak kalmamak, genel tıp alanındaki gelişmeleri de yakından takip etmek zorundadır.

Sağlığınız konusunda bu kadar büyük bir öneme sahip, ve çoğu zaman annenizle, babanızla hatta eşinizle bile paylaşamadığınız sırlarınıza ortak olan jinekoloğunuzu seçerken özen göstermelisiniz.

Çağdaş ve bilinçli bir yirmibirinci yüzyıl kadının mutlaka düzenli olarak ziyaret ettiği bir jinekoloğu olmalıdır. Jinekoloğunuz hayatınızdaki çok önemli kişelerden biri olacaktır. Kendinize bir jinekolog ararken ilk yapacağınız doğal olarak akraba ve arkadaşlarınızın önerilerini almak olacaktır. Bu oldukça akılcı bir yaklaşımdır. Pek çok kadın ilk kez jinekoloğa giderken bu yolu seçer. Ancak öneriler zaman zaman kafa karıştırıcı olabilir. Pek çok arkadaşınızın değişik jinekologları vardır ve hemen hemen hepsi kendi doktorunun en iyisi olduğunu söyler. Bu söylem büyük oranda doğrudur. Çünkü önemli olan doktor ile kurulan ya da kurulabilen diyalogdur. Ancak burada unutulmaması gereken nokta her bireyin yapılarının ve beklentilerinin birbirinden farklı olduğu gerçeğidir. Aynı doktor ile arkadaşınız çok iyi iletişim kurabilmesine rağmen sizin aranızda bu derece tatminkar bir bağ oluşmayabilir. Bu nedenle arkadaş tavsiyesi kararınızdaki tek etken olmamalıdır.

Güven
Kendinize herhangi bir konuda ortak ararken ilk dikkat ettiğiniz konu karşınızdaki kişi ile tatminkar bir iletişim kurup kuramadığınız ona güven duyup duymadığınız olacaktır. Jinekoloğunuz da sizin sağlığınız konusundaki ortağınız olduğu için aynı prensip burada da geçerlidir.

İlk kural olarak jinekoloğunuzun yanında kendinizi rahat hissedebilmeli ve ona gerçekten güven duyabilmelisiniz. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü doktorunuzun tedaviniz ile ilgili vereceği kararlar sağlığınızı direkt olarak ilgilendirmektedir. Güven duymadığınız bir kişinin önerilerine uymakta da zorluk çekersiniz. Böyle bir durum sağlığınız ile ilgili sorunlara neden olabilir.Doktorunuzun söylediklerinize inanmadığı ya da ciddiye almadığı duygusuna kapılıyorsanız ya da tam tersi olarak doktorunuzun açıklamaları sizi tatmin etmiyorsa bu durumda aranızda bir güven sorunu var demektir ve bu sağlıklı bir hasta-doktor ilişkisi ile sonuçlanmaz. Bu sorunu konuşarak çözebilirsiniz. Çözemediğiniz taktirde o jinekolog sizin için uygun değil demektir. Kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmeniz için ilk şart doktorunuza güven duyabilmenizdir.

Mesleki deneyim
Doğal olarak kendi sağlığınız ya da eğer hamileyseniz bebeğinizin sağlığı için en iyisini istemek hakkınızdır. Bu nedenle çeşitli şekillerde jinekoloğunuzun mesleki deneyimlerini sorgulayabilirsiniz. Doktorunuzun mesleki deneyimi hakkında karar verirken bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Tıp en hızlı ilerleme kaydedilen bilim dallarından birisidir. Bu ilerlemenin sonucu olarak her tıp branşı alt dallara bölünmüş, bazı doktorlar kendi branşları ile ilgili alt konularda daha deneyim sahibi olmuşlardır. Kadın hastalıkları ve doğum açısından bakıldığında bu alt branşlaşmanın en güzel örneği kanser ve üreme sağlığı konularıdır. Özel merak, eğitim ve deneyim gerektiren bu konularda her jinekoloğun bilgi ve söz sahibi olması beklenemez. Dolayısı ile jinekoloğunuzun sizi bu tür sorunlarınız için daha deneyimli başka bir jinekoloğa yönlendirmesi onun kötü ya da yetersiz doktor olduğu anlamına gelmez. Benzer şekilde özel branşlaşma gerektirmeyen bir sorununuzda da doktorunuz diğer meslekdaşları ile fikir alışverişinde bulunmak ya da onlardan yardım almak isteyebilir. Bu tür uygulamalar özellikle ekip çalışması içinde bulunan kliniklerde sıkça yapılır ve bu tür branş içi konsültasyonlar doktorunuzun yetersizliğini değil sizin sağlığınıza verdiği önemi ve değeri gösterir.

Ekol farkı
Tıp bilim olarak diğer pozitif bilim dallarından farklıdır. Aynı noktaya giden birbirinden farklı pek çok yol vardır ve bu yollar çoğu zaman doğru yollardır. Buna ekol farklılığı denebilir. Aynı ya da benzer hastalıklar için değişik doktorların değişik tedavi yaklaşımları olabilir. Bu yaklaşımların hiç birisi de yanlış olmayabilir. Jinekoloğunuzu seçerken tercih ettiği ekolün sizin beklentileriniz ile örtüşmesine dikkat etmelisiniz. Örneğin siz sorunlarınızdan kurtulmak için ameliyatı en son çare olarak görürken doktorunuz daha çok cerrahi ağırlıklı bir ekolü benimsemişşe aranızda sürtüşmeler yaşanabilir.Ya da tam tersi olarak siz ameliyatı sorunlardan kurtuluş yolu olarak görürken doktorunuz genelde tıbbi tedavi ya da beklemekten yana olabilir. Ekol farklılıkları oldukça hassas bir konudur. Her ne olursa olsun burada anlatılmaya çalışılan farklılıklar bazı doktorların zorla ameliyat yapmaya çalışması olarak algılanmamalıdır. Mesleğine ve insana saygılı hiçbir doktor daha kolay ve az riskli bir tedavi alternatifi varken ameliyat ya da benzeri tedavileri benimsemez ve önermez.

Yaklaşım
Doktorunuz sizi soru sormaya özendiriyor, soru ve sorunlarınızı dinliyor mu ya da sizi dinlemede isteksiz veya çok mu meşgul görünüyor?
Bir an önce muayenenizi bitirip bir sonraki hastaya geçmek ister gibi bir izlenim mi uyandırıyor?
Sizin yakınma ve endişelerinizi öğrenmeye istekli mi görünüyor yoksa otoriter bir tavır mı sergiliyor?
Bunlar son derece önemli noktalardır. Durumunuz ve hastalığınızı öğrenmek, nedenleri, tedavi alternatifleri, bunların risk, yarar ve başarı oranları hakkında bilgilendirilmek sizin bir hasta olarak en doğal hakkınızdır.
Anlamsız ya da komik olduğunu düşünseniz bile aklınıza takılan her soruyu doktorunuza çekinmeden sorabilmelisiniz. Doktorunuza bir soru sormak istediğinizde herhangi bir nedenle çekingenlik ya da korku duymamalısınız. Hastalığınız ile ilgili her konuyu doktorunuzla rahatça tartışabilmelisiniz. Doktorunuzun bu konudaki yaklaşımından duyduğunuz tatmin jinekoloğunuzu belirlemenizde önemli bir rol oynamalıdır.

İletişim
Doktorunuzun sizin anlayacağınız dilden konuşması son derece önemlidir. Son derece karmaşık, söylenmesi güç tıbbi terimler kafanızı karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Doktorunuzla konuşurken ne demek istediğini anlayabilmelisiniz. Doktorunuz da tıbbi bir terim kullandığında bunun anlamını size açıkamalıdır.

Ulaşılabilirlik
Herkes doktorundan en önemli hasta kendisiymiş gibi davranmasını ister. Bu çoğu zaman anlaşılabilir, kabul edilebilir ve hoşgörülebilir bir istektir. Bu istek ve beklentinin en güzel yansıması hasta herhangi bir nedenle doktoruna ulaşmak istediğinde ortaya çıkar. İletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde gerek duyduğunuz an doktorunuza ulaşabilmelisiniz. Sağlık konu olduğunda saat, zaman, yer kavramı ortadan kalkar. Bu durum özellikle bir bebek bekliyorsanız son derece kritik bir hal alır. Doktorunuza ne zaman gereksinim duyabileceğiniz. belli olmaz. Bu nedenle her gerek duyduğunuzda jinekoloğunuza telefon, cep telefonu, e-posta gibi yöntemler ile ulaşabilmeli ve cevap alabilmelisiniz. Bazı ufak tefek sorunlarınızı muayenehane ya da hastaneye gitmeden iletişim yöntemlerini kullanarak çözebilmelisiniz. Kadınların önemli bir kısmının çalıştığı günümüz şartlarında zaman pekçok şeyden daha değerlidir.

Ekonomi
Günümüzde ekonomik koşulların ağırlığı hemen herkesi değişik derecelerde etkiliyor. Pek çok kişi kişisel bütçesinde kısıtlamaya gitmek durumunda kalıyor ve maalesef ilk kısıtlamaya kurban giden kalem sağlık harcamaları oluyor. Muayene ve tedaviler ya erteleniyor ya da daha ekonomik ve bütçeye uygun hastane ve muayenehaneler tercih edilmek durumunda kalınıyor. Öte yandan giderek yaygınlaşan özel sağlık sigortaları, hasta haklarına aykırı olarak hastaları kendi terih ettikleri ve kendilerini güvende hissettikleri doktora değil sadece anlaşmalı oldukları doktorlara ve hastanelere yönlendiriyor.

Ekonomik durum söz konusu olduğunda hastane çok daha önem kazanıyor. Özellikle doğum, sezaryen ya da benzeri bir cerrahi işlem gerçekleştirilecekse bu önem çok daha artıyor. Cerrahi işlemlerde planlar olumlu değil olumsuzluklar üzerine yapılmalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapılan cerrahi girişimlerin tamamına yakını herhangi bir problem ortaya çıkmadan sorunsuz bir şekilde tamamlanır. Bu durumda hastanenin fiziki ve tıbbi şartlarının birinci derecede önemi yoktur. Ancak bir olumsuzluk ortaya çıktığında bu faktör ön plana çıkar. Bu nedenle hastanenin fiziki şartları, acil durumda konsültasyon yapılabilecek ana branşlarının 24 saat aktif olarak bulunması,ameliyathanelerinn 24 saat düzenli olarak hizmet vermesi, kan istasyonu, 24 saat çalışan laboratuvar, erişkin ve bebek yoğun bakım ünitesi gibi özellikleri hayat kurtarıcı olabilir. Bu özellikler bir hastanenin ücretini belirleyen ana faktörlerdir. Hastane tercih ederken otelcilik hizmeti son planda göze alınmalıdır.

Sonuç
Sonuç olarak sağlığınızı teslim edeceğiniz jinekoloğunuzu seçerken şu sorulara cevap aramalısınız?

Doktorun yanında kendinizi rahat hissedebiliyor musunuz?
Sorunlarınızı dilediğiniz gibi anlatabiliyor musunuz?
Aklınıza takılan soruları çekinmeden yöneltebiliyor musunuz?
Sorularınıza tatminkar cevaplar alabiliyor musunuz?
Doktor durumunuz hakkında size yeterli ve anlayabileceğiniz dilde aydınlatıcı bilgi veriyor mu?
Gerekli olduğu zaman doktorunuza cep telefonu ya da e-posta ile rahatlıkla ulaşabiliyor musunuz?
Muayeneden çıktıktan sonra aklınızda herhangi bir şüphe kalmadan gönül rahatlığı ile evinize dönebiliyor musunuz?
Bu soruların çoğuna evet cevabı veriyorsanız kendinizi için doğru jinekoloğu seçmişsiniz demektir.

Kaynak: www.mumcu.com / Op. Dr. Alper Mumcu

Anahtar Kelimeler: hamile, doktor, doktor seçerken,
Bu haber toplam 2502 defa okunmuştur
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
Pozitif Düşünceler'den Pozitif Etkinlikler
Sebzeli Bebek Maması
Erkek Kısırlığı ve Tüp Bebek
Sabah bulantısı nasıl geçer?
Tüp Bebek Tedavisinde Genetik Uygulamalar
Yaz hamileliğinde nelere dikkat edilmeli?
Eğlenceli hamilelik fotoğrafları
Bebeğinize Hazır Mısınız?
Kalp hastalıkları anne karnında belli oluyor
Hamilelik, panik atağı tetikleyebiliyor
Çocuk yapmanın maliyeti ne kadar?
Gebelikte beslenirken nelere dikkat edilmeli?
Gebelik testi cep telefonundan yapılabilecek
Kolay doğum için uzmanlardan öneriler
İdeal kilonuzla hamile kalın
Anne Sütü Sağma ve Saklama Teknikleri
Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Formülü Var mı?
Anne baba olmaya psikolojik hazırlık
Hamile kalmadan önce mutlaka diş muayenesi yaptırılmalı
Kendinizi harika hissetmenin yolları
Gebelikte dövme ve kalıcı makyajı erteleyin
Gebelikte ağır kaldırmak tehlikeli midir
İkinci Bebek
Anne Karnında Duygular
Gebelik Öncesi
Hamile Olabilirmiyim
Doğum Çantası
Bebeğiniz Anne Sütü ile Doyuyor mu?
Erken doğumu engellemek mümkün
Kilonun azı da fazlası da hamileliğe engel!
Çocuk sahibi olmak istiyorsanız iyi beslenin
40 yaşından sonra “tosuncuk” doğurma oranı artıyor
Sağlıklı bir hamileliğe hazırım
Hamilelik öncesi diş bakımı
Kariyer için doğumu erteleyenler yumurta rezervine baktırmalı
Anne olmak için ne kadar vaktiniz kaldı?
Bu kontroller kadınların hayatını kurtarıyor
Hamile kalmayı planlıyorsanız 3 ay önce doktora başvurun
Yazın hamileliğe hazırlanmak