Hamile Anne

Oksiput Posterior

Bebeklerin doğum esnasında %95'inden fazlasında önde gelen kısım bebeğin kafasıdır.

Ancak bebeğin kafasının pelvik çatı içinde duruş şekli de doğum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Başın gelişi bebeklerin önemli bir kısmında bebeğin kafasının oksiput adı verilen arka kısmı annenin önüne (anterior) doğrudur. Olması gereken geliş şekli occuput anterior adı verilen bu pozisyondur.


Eğer bebeğin yüzü annenin karnına yani önüne doğru bakıyorsa bu durumda kafasının arka kısmı anne adayının sırtına doğru demektir ve bu durum oksiput posterior geliş olarak adlandırılır.

Doğum eylemlerinin yaklaşık %20'sinde başlangıçta bebeğin duruşu oksiput posterior şeklindedir ve eylem ilerledikçe bebek kafasını çevirerek yüzünü annenin arkasına doğru çevirir ve doğum kanalından geçmek için uygun pozisyonu alır.

Fakat yaklaşık % 5,5 olguda bu dönüş gerçekleşmez ve bu durum persiste (kalıcı) oksiput posterior olarak adlandırılır ve en sık görülen fetal duruş bozukluğudur.

Oksiput posterior gelişin sakıncaları nelerdir?

Böyle bir durumda bebek doğum kanalına en uygun optimal çapları ile giremez. Oksiput posterior gelişte temel sorun uygunsuz çaplar ile birlikte bebeğin kemik kısımlarının anne adayının kemik kısımları ile yan yana olmasıdır.

Kasılmalar sırasında ortaya çıkan basınç bebeğin kafasının anne adayının kemik yapılarına doğru iteler. Bu iteleme annenin belinde oldukça şiddetli ağrılara neden olabilir. Anne adayı kasılmaları sadece bel ağrısı olarak hissedebilir.

Bu ağrılar zaman zaman kasılma olmayan dönemlerde de görülebilir. Genel olarak oksiput posterior pozisyona bağlı olarak gelişen bel ağrıları epidural anesteziden bile çok fazla yarar görmez.

Posterior pozisyonda kemik yapılar yan yana olduğunda bebeğin kafa kemikleri ile doğum kanalına kendini adapte etmesi güçleşmektedir. Bu nedenle doğum eylemi alışılagelenden çok daha uzun sürer.

Bebeğin doğum kanalı içinde ilerleyerek inmesi zaman alır. Bebek bu süreç içinde kafasını arkaya çeviremez ise tam açıklık sağlandıktan sonra doğuma kadar geçen süre çok uzar. Bebek doğum sırasında yaptığı doğal hareketi olan kafasını arkaya doğru kaldırma hareketini yapamaz.

Bebeğin kafasının ilerlememesi durumunda sezaryen gerekliliği ortaya çıkabilir.

Oksiput posterior niçin olur?

Bunun bilinen bir nedeni yoktur. Daha önceden düşünülen bebeğin zaten oksiput posterior (OP) pozisyonda olduğu ve kafasını öne çevirmekte sorun yaşadığı şeklindeydi.

Oysa ultrason eşliğinde yapılan gözlemler bunun doğru olmadığını gerçekte eylem başlangıcında normal pozisyonda olan (oksiput anterior (OA)) olan bebeklerin eylem sırasında bir hata sonucu kafalarını öne çevirdiklerini göstermiştir.

Örneğin 270 baş gelişi gerçekleşen doğumun incelendiği bir araştırmada 25 tane bebek oksiput posterior olarak doğurtulmuş bunların 17 tanesinin ise eylem başlamadan önce olması gerektiği gibi oksiput anterior olduğu görülmüştür. Dolayısı ile oksiput posterior geliş önceden var olan değil doğum eylemi sırasında ortaya çıkan bir sorundur.

Okspiut posterior için risk faktörleri

• Anne yaşının 35'den ileri olması 
• İlk gebelik ve doğum olması 
• Obezite 
• Daha önceden OP doğum öyküsü 
• Gebelik haftasının 40 üzerine olması (miad aşımı) 
• 4000 gramdan büyük bebek 

Oksiput posterior'un bulguları

Eylem başlamadan önce bebeğin oksiput posterior olması bir anlam ifade etmez çünkü eylem sırasında kafasını çevirip olması gereken pozisyonu alma olasılığı çok fazladır.

Bazen doğum eylemi süresince muayeneler sırasında doktor bebeğin oksiput posterior olduğunu anlayabilir ancak bu çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Genelde eylemin beklenilenden uzun sürmesi, bebeğin kafasının inmemesi ve hastanın şiddetli bel ağrılarından yakınması ile durumdan kuşkulanılır ve ultrason ile bakılarak tanı konabilir.

Okspiut posterior durumunda doğum

Tek başına bir sezaryen gerekliliği değildir Oksiput posterior geliş. Ancak eylemin ilerlememesi durumunda normal doğumda çok fazla ısrarcı olunmaması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yapılan araştırmalarda normal doğum olarak başlayan eylemlerde acil sezaryene geçiş oranları oksiput posterior bebeklerde yaklaşık 3 kat daha fazladır. Benzer şekilde vakum ya da forseps takılması, geniş episyotomi gerekmesi gibi operatif vajinal doğum oranları da OA bebeklere göre yaklaşık 2 kat fazla görülmektedir.

Epizyo açılsa bile makata kadar uzayan yırtıkların görülme riski normalden daha fazladır. Yine bu bebeklerde doğumda birkaç kez vakum takılıp, bebeğin çıkmaması nedeni ile acil sezaryene geçiş oranları da oksiput anterior bebeklere göre oldukça fazladır.

6 Haziran 2018 Çarşamba 18:07

http://www.hamileanne.com/haber/oksiput-posterior-777.html